Mirëseerdhët

Elektro Toçila është kompani e cila me punën e saj të suksesshme dhe bashkpunimin me një numër të konsideruar të kompanive vendore dhe atyre jasht vendit arriti të mbijetoje në këto hapsira. Në fillim firma jonë merej me shitjen e teknikës së bardhë, me kalimin e viteve Elektro Toçila inxhinjering filloi edhe me shitjen dhe montimin e instalimeve të materialeve për eletrik dhe ujësjellës, matje dhe anliza të ndryshme të elektrikës, dhënien e atesteve, etj. me qëllim që efikasitetin dhe mirënjohjen e tij ta ofron sa me afër blerësve së tij.

Dëshmit për suksesin e Elektro Toçila inzhinjering janë rezultatet e aritura gjatë dy dekadat të egzistimit së tij duke depërtuar në tregun gjatë periudhës së tranzicionit me arritje të sukseshme që njëkoësisht paraqet garancë për ardhmërinë e kompanisë sonë. Edhe pse jemi të vegjël si firmë por kemi njohuri të mjaftueshëm, me dëshira të mëdhaja dhe reale por dhe me këmbëngulje për zhvillim të vazhdueshëm.