Mirëseerdhët

Elektro Toçila është kompani e cila me punën e saj të suksesshme dhe bashkpunimin me një numër të konsideruar të kompanive vendore dhe atyre jasht vendit arriti të mbijetoje në këto hapsira. Në fillim firma jonë merej me shitjen e teknikës së bardhë, me kalimin e viteve Elektro Toçila inxhinjering filloi edhe me shitjen dhe montimin e instalimeve të materialeve për eletrik dhe ujësjellës, matje dhe anliza të ndryshme të elektrikës, dhënien e atesteve, etj. me qëllim që efikasitetin dhe mirënjohjen e tij ta ofron sa me afër blerësve së tij.

Dëshmit për suksesin e Elektro Toçila inzhinjering janë rezultatet e aritura gjatë dy dekadat të egzistimit së tij duke depërtuar në tregun gjatë periudhës së tranzicionit me arritje të sukseshme që njëkoësisht paraqet garancë për ardhmërinë e kompanisë sonë. Edhe pse jemi të vegjël si firmë por kemi njohuri të mjaftueshëm, me dëshira të mëdhaja dhe reale por dhe me këmbëngulje për zhvillim të vazhdueshëm.

Web hosting by Somee.com