Услуги

Новогодишни украси и украсување

Најпрофесионално украсување на плоштади, булевари, јавни објекти со најнова лед технологија како и производство и продажба на енерго ефикасни новогодишни украси.Атести

Издавање на атести за заштитно заземјување, громбранско заземјување, атест за исправност на електрични инсталации.Водовод и канализација

Изведба на водовод и канализација за јавни и приватни објекти.Улично осветлување

Осветлување на улици, булевари, плоштади, парковско осветлување, осветлување на споменици, осветлување на спортски терени.Камион дигалка – корпа

Работа и изнајмување на камион Дигалка - корпа.Спортски игралишта

Проектирање и изведба на професионални и рекреативни мултифункционални спортски игралишта со најквалитетна вештачка трева по сите стандарди.Лизгалишта

Изведба и монтажа на лизгалишта од синтетички мраз.Реконструкција

Реконструкција од на јавни и приватни објекти, библиотеки, кино сали и мостови.Фонтани

Проектирање и изведба парковски фонтани како и на најсовремени фонтани наречени “суви фонтани“.

Електрични инсталации

Изведба на ниско и високо напојни електрични инсталации, мрежни инсталации, и громобрански инсталации.Туристички воз

Продажба на модерни туристички возови.Малопродажба

Малопродажба на бела техника, електро и водоводни материјали, железарија и резервни делови.Монтажа

Монтажа на клими и воздушни завеси.Сообраќајна сигнализација

Продажба и монтажа на сообраќајна сигнализација, семафори, сверни огледала.Web hosting by Somee.com