Контакт


Адреса: Ул. Сотка Ѓорѓиоски бб, Катна гаража лок.13

Продавница 1: +389 (0)48 410 087

Продавница 2: +389 (0)48 434 666

Финансии: +389 (0)48 424 666

Мобилен: 070 208 290

E-mail: eltocila@yahoo.com

Skype: elektrotocila

Web hosting by Somee.com