Добродојдовте

Електро Точила Инженеринг е компанија која со својата успешна работа и соработка со голем број домашни и странски компании успеа да опстане на овие простори 20 години. На почетокот нашата фирма работеше со продажба на бела техника, со текот на годините Електро Точила Инженеринг започнува со продажба и монтажа на електро водоводни инсталации, разни електрични испитувања и мерења, издавање на атести и др. со цел својата ефективност и благодарност да ја доближи уште повеќе до своите потрошувачи.

Потврда за успехот на Електро Точила Инженеринг се остварувањата во текот на две децении постоење со пробивање на пазарот низ транзициони времиња со остварување на солидни достигнувања што е гаранција за иднината на нашата фирма. Мали сме како фирма но големи по знаење, со реални и големи желби но и упорност за континуиран развој.

Web hosting by Somee.com